Технически екип

Помощник-режисьори
Николай Андреков
    Красимира Железарова
Елизабет Забунова
Николай Андреков Красимира Железарова Елизабет Забунова

Сценично обслужване
Милко Витски
    Огнемир Цветков
Борислав Розев
    Иван Кайраков
Светослав Линков
    Камен Ръсовски
 
Милко Витски Огнемир Цветков Борислав Розев Иван Кайраков Светослав Линков  

Художествено осветление
Петър Дженов
    Ангел Велев
    Александър Андонов
    Атанас Русев
Петър Дженов

Аудиовизуална техника
Красимир Златев
    Виктор Колев
Марио Бойков
Красимир Златев Виктор Колев Марио Бойков