Контакти

1000 София 
ул. „Генерал Гурко” №14
office@sofiapuppet.com

Информация за представления и билети:
Билетна каса: 02 988 54 16
 

 

Салон бул. “Янко Сакъзов” 19 
Билетна каса: 02 944 14 24 1000 София 
ул. „Генерал Гурко” №14
тел. 02 980 88 02, 02 987 72 88
office@sofiapuppet.com