Ателиета


Художествено ателие
Ива Гикова
Ръководител ателие
  Петя Димитрова    Ганка Кирилова  Анелия Садовска
Станислава Кръстева
Диана Тодорова        
       

Катя Петрова

Мария Христова

Станислава Маркова
 
 
       

Дърводелско ателие 
Железарско ателие    Конструктор    Конструктор
Янислав Буковски
  
Румен Бенковски
  Андрей Хамбарски   Васил Кръстев
              

        Конструктор 
           Чавдар Папазов