Ателиета

 

Художествено ателие
Ива Гикова
    Петя Димитрова 
Ганка Кирилова
         Анелия Садовска
Станислава Кръстева
    Диана Тодорова

Катя Петрова

Дърводелско ателие
Железарско ателие
Янислав Буковски
   
Румен Бенковски