Администрация
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
Диана Милова
02 980 88 02
0878 734 691

hr@sofiapuppet.com