Администрация


Диана Милова
Управление на човешките ресурси
Т: 02 980 88 02
Е-mail: hr@sofiapuppet.com

Наташа Гигова
Главен счетоводител
Т: 02 988 28 45
Е-mail: signature@sofiapuppet.com
 
Албена Халачева
Ръководител маркетинг и реклама
Т: 02 981 71 61
Е-mail: marketing@sofiapuppet.com

Юрий Синьовски
PR
Т: 02 981 71 61
M: 0893 334 886
Е-mail: pr@sofiapuppet.com

Наталия Атанасова
Артистичен секретар
Т:02 980 88 02
М: 0878734673
fest@sofiapuppet.com

Николай Каров
Художник - дизайнер
Т: 02 981 71 61
Е-mail: marketing@sofiapuppet.com