Програма Април 2021

Март 2021        Май 2021
Салон “Ген. Гурко 14”
01 Април, четвъртък, от 19:00 часа
Косе Босе - детска
03 Април, събота, от 11:00 часа
Косе Босе - детска
03 Април, събота, от 16:30 часа
Косе Босе - детска
04 Април, неделя, от 11:00 часа
Косе Босе - детска
04 Април, неделя, от 16:30 часа
Косе Босе - детска
10 Април, събота, от 11:00 часа
Косе Босе - детска
10 Април, събота, от 16:30 часа
Косе Босе - детска
11 Април, неделя, от 11:00 часа
Боризмейко - детска
11 Април, неделя, от 16:30 часа
Боризмейко - детска
17 Април, събота, от 11:00 часа
Ние, врабчетата - семейна
17 Април, събота, от 16:30 часа
Ние, врабчетата - семейна
18 Април, неделя, от 11:00 часа
Косе Босе - детска
18 Април, неделя, от 16:30 часа
Косе Босе - детска
24 Април, събота, от 11:00 часа
Малката Нула - детска
24 Април, събота, от 16:30 часа
Малката Нула - детска
25 Април, неделя, от 11:00 часа
Момче и вятър - детска
25 Април, неделя, от 16:30 часа
Момче и вятър - детска
Салон “Я. Сакъзов 19”
03 Април, събота, от 11:00 часа
Малката Нула - детска
03 Април, събота, от 16:30 часа
Малката Нула - детска
04 Април, неделя, от 11:00 часа
Малката Нула - детска
04 Април, неделя, от 16:30 часа
Малката Нула - детска
10 Април, събота, от 11:00 часа
Котаракът в чизми - детска
10 Април, събота, от 16:30 часа
Котаракът в чизми - детска
11 Април, неделя, от 11:00 часа
Момче и вятър - детска
11 Април, неделя, от 16:30 часа
Момче и вятър - детска
17 Април, събота, от 11:00 часа
Малкият Мук - детска
17 Април, събота, от 16:30 часа
Малкият Мук - детска
18 Април, неделя, от 11:00 часа
Малката Нула - детска
18 Април, неделя, от 16:30 часа
Малката Нула - детска
24 Април, събота, от 11:00 часа
Косе Босе - детска
24 Април, събота, от 16:30 часа
Косе Босе - детска
25 Април, неделя, от 11:00 часа
Трите прасенца - детска
25 Април, неделя, от 16:30 часа
Трите прасенца - детска
Представления на други сцени