EFFE LABEL 2017-2018

                                          "ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" ОТЛИЧЕН СЪС ЗНАКА EFFE LABEL 2017-2018!                    
                                                                                                                                                        
                                                                         

Международният фестивал за уличен и куклен театър "ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" беше отличен от Международното жури на платформата EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe със знака EFFE LABEL 2017-2018!

EFFE е Mеждународна платформа, инициирана от Асоциацията на европейските фестивали. Тя се състои от фестивали, отстояващи качеството на художествения продукт и имащи значително влияние на местно, национално и международно ниво. 

Отличаването с EFFE LABEL е признание, че "ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" се нарежда сред най-добрите европейски фестивали и чрез своята мисия спомага за утвърждаване на eвропейските културни ценности!